Tablice Fizyczne

Tablica wielkości fizycznych ciał stałych

Nazwa

Gęstość w temp. 18*C

 

 

[kg/m3]

Współczynnik rozszerzalności liniowej

0-100*C

 

[α*106]

Ciepło właściwe przy 18*C

 

 

10^2 [J/kg*K]

Przewodność cieplna przy 18*C

 

 

 

 

[W/(m*K)]

Temperatura topnienia

 

 

 

 

[*C]

Temperatura wrzenia

 

 

 

 

[*C]

Antymon 6620 8,5 2,1 18,828 630,5 1380
Bar 3500 19 2,8 850 1140
Beryl 1820 12,4 2,2 158,992 1350 2710
Bizmut 9820 13,6 1,4 7,95 271 1560
Bor 2300 8 10,5 2300 2550
Brąz fosforowy 8800 18,9 45,19 1050
Brąz glinowy 7750-8350 16,5 82,42 1050
Chrom 7100 6,2 4,4 66,94 1800 2200
Cyna 7280 20 2,3 66,94 231,9 2270
Cynk 7120 39,7 2,6 112,13 419,5 907
Cyrkon 6500 17 2,5 1700 2900
Fosfor biały 2200 12,5 7,5 44,1 280
Fosfor czerwony

1820

 

 

Glin (aluminium)

2720

 

23

 

9,0 230,12 660 1800
Iryd 22400 6,6 1,3 58,99 2440-+15 4400
Jod 4940 9 2,2 0,435 113,5 184
Kadm 8640 30 2,3 96,23 320,9 767-+2
Kobalt 8900 12,3 3,9 71,13 1490 2900
Krzem 2330 2,8-7,3 7,0 83,68 1420 2600
Lit 534 56 33,9 71,13 186 1336
Magnez 1740 26 10,0 171,54 651 1110
Mangan 7430 23 6,3 50,21 1260 1900
Miedź 8960 16,5 3,9 394,48 1083 2310
Molibden 10200 5 2,5 142,25 2620 3700
Mosiądz 8400-8800 18,8 1452
Nikiel 8800 12,8 4,6 92,048 1455 2900
Niob 8400 7 0,2,7 2500 3700
Srebro 8300-8400 25,1
Ołów 11340 29 1,3 34,73 327,4 1613
Platyna 21400 9 13 71,13 1773 4300
Potas 860 84 7,4 100,42 62,3 760
Rod 12400 8,3 2,5 87,87 1966 2500
Selen 4810 37 3,3 217 688
Siarka rombowa

2060

 

64

 

7,2 0,264 112,8 444,6
Siarka jednoskośna

1,96

 

 

7,4 118,8 444,6
Sód 970 71 7,4 146,44 97,8 880
Srebro 10500 18,9 2,3 146,44 960,5 1950
Stal 7500-8700 16 4,8 15,06 – 45 1400
Staliwo 7840
Tal 11800 29 1,3 50,21 302 1457
Tantal 16600 7,1 1,4 54,4 2996 4100
Tytan 4400 6,1 1800 5100
Uran 18700 1125
Wanad 5870 1720-+20 3000
Wapń 1550 25 6,5 810 1200-+30
Węgiel grafit 2260 2,0 6,9 167,4 3500 4200
Węgiel diament

3514

 

1,3

 

4,9 163,17 3500 4200
Wolfram 19250 4,3 1,3 20,08 3370 5900
Złoto 19300 14,3 1,3 297 1062,4 2600
Żelazo (czyste) 7860 11,7 4,5 87,86 1535 3000
żeliwo 7200-7600 9 5,4 50,21 1150-1250

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa Współczynnik bezpieczeństwa to liczba, która określa, jak bardzo obciążenie lub naprężenie maksymalne może przekroczyć obciążenie lub naprężenie dopuszczalne materiału, zanim dojdzie do awarii....

Współczynnik y i m uszczelek według ASME

Wartości współczynników m i y uszczelek  Wartości współczynników m i y uszczelek dla najpopularniejszych materiałów uszczelek są dostępne w normie ASME BPVC Sec VIII Div 1 w tabeli 2-5.1 m – współczynnik uszczelki - wartości współczynnika m uszczelki są używane...

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego równoległego Obliczenia konstrukcji spawanych Obliczenia Spoiny skręcanej i zginanej Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody...

Stałe Fizyczne

Stałe Fizyczne Stałe uniwersalne Stała Wartość Jednostka Symbol Prędkość światła w próżni   299 792 458 m*s^−1 c Stała grawitacji   6,674 30(15)*10^−11 m^3*kg^−1*s^−2 G Stała magnetyczna 4π*10^−7 = 1,256 637 062 12(19) *10^−6 N*A^−2 µ0 Stała elektryczna...

Obliczanie spoin – metodyka i przykłady obliczania połączeń spawanych

Projektowanie połączeń spawanych – rozkład naprężeń   Warunki wytrzymałościowe spoin Tabela...

Tabele geometryczne

Tablice Geometryczne

Trygonometria

TrygonometriaDefinijceZależność między kątami α+β+γ=180° γ=90° α+β=90°→ α=90°-β,  β= 90°-α  ...

Gwinty: Kompleksowy Przewodnik – Od Opisu po Tolerancje

Wprowadzenie do gwintów. Znaczenie gwintów w inżynierii. Wytrzymałość i bezpieczeństwo zapewniane...

Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Współczynnik y i m uszczelek według ASME

Wartości współczynników m i y uszczelek  Wartości współczynników m i y uszczelek dla...

Stałe Fizyczne

Stałe Fizyczne Stałe uniwersalne Stała Wartość Jednostka Symbol Prędkość światła w próżni  ...

Jednostki miar

Jednostki miarUkład jednostek miar  - Uporządkowany, utworzony według określonych zasad, zbiór...

Technologia Spawania: Wszystko o spoinach i technikach spawania MIG TIG MAG

Podstawowe informacje o spawaniu   Rodzaje spawania Spawanie MIG/MAG Spawanie TIG Spawanie...