Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME – moment dokręcenia śrub

Dane:

G,Hg, lb,tn,

Ab – pole powierzchni przekroju rdzenia śruby

Pw – napięcie wstępne śruby

p – ciśnienie działające na połączenie

Współczynniki obliczeniowe uszczelki

m – współczynnik uszczelki – wartości współczynnika m uszczelki są używane jako mnożnik do określenia niezbędnego obciążenia ściskającego uszczelki, aby zachować szczelność, gdy rura jest pod ciśnieniem

Y – minimalne obciążenie uszczelki, dla uszczelek gumowych  = 0, Współczynnik y uszczelki jest wymagany do obliczenia początkowego obciążenia uszczelki wymaganego w warunkach temperatury atmosferycznej, gdy nie działa wewnętrzne ciśnienie płynu. Jest wyrażane w jednostkach ciśnienia kPa

 

tg – grubość uszczelki

b = 1/2 szerokości uszczelki – efektywna szerokość osadzenia uszczelki – w trakcie narastania ciśnienia uszczelka ulega odkształceniu, zakładamy że połowa grubości uszczelki będzie ostatecznie doszczelniać powierzchnie flanszy/krezy

k – współczynnik tarcia między śrubą/nakrętką i nakrętką/flanszą

n – liczba śrub

Klasa śrub : np. 10.9 [i]

Eb – Moduł sprężystości materiału śrub

Eg – Moduł sprężystości uszczelki

 

Następnie pole powierzchni uszczelki

Obliczamy siłę napięcia wstępnego

należy obliczyć siłę hydrostatyczną H i siłę Hp

Następnie minimalna wymagana siła zacisku uszczelki

     

Siła reakcyjna kompresji flanszy

W przypadku w którym Eg/Eb -> 0 – możemy uznać, że ∆F jest siłą pomijalną

Dla uszczelek gumowych

Więc

Orientacyjny moment dokręcenia śruby w takim razie wynosi

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Obliczenia belek zginanych, skręcanych i ściskanych, rozkłady naprężeń w belkach, wyboczenie prętów

Schemat belki – obliczenia z objaśnieniami   Układy statycznie niewyznaczalne – równania i...

Spiętrzenie naprężeń

Spiętrzenie naprężeń – to lokalna koncentracja naprężeń materiału na przykład wokół otworu i...

Obliczanie spoin – metodyka i przykłady obliczania połączeń spawanych

Projektowanie połączeń spawanych – rozkład naprężeń   Warunki wytrzymałościowe spoin Tabela...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Podstawy wytrzymałości materiałów

Czym jest Wytrzymałość materiałówWytrzymałość materiałów -  to dziedzina nauki zajmująca się...

Technologia Spawania: Wszystko o spoinach i technikach spawania MIG TIG MAG

Podstawowe informacje o spawaniu   Rodzaje spawania Spawanie MIG/MAG Spawanie TIG Spawanie...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji jednolitej

  Obliczenia konstrukcji jednolitychTreść : Wspornik traktowany jako metalowy blok...

Moduł Younga i statyczna próba rozciągania

Związki konstytutywne  Elementy teorii sprężystości Granica proporcjonalności RH Rsp – granica...

Wytrzymałość na rozciąganie, skręcanie, ścianie oraz zginanie

Wytrzymałość materiałów jest kluczowym aspektem w dziedzinie inżynierii, mającym zasadnicze...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...