Wartości współczynników m i y uszczelek

 

Wartości współczynników m i y uszczelek dla najpopularniejszych materiałów uszczelek są dostępne w normie ASME BPVC Sec VIII Div 1 w tabeli 2-5.1

m – współczynnik uszczelki – wartości współczynnika m uszczelki są używane jako mnożnik do określenia niezbędnego obciążenia ściskającego uszczelki, aby zachować szczelność, gdy uklad jest pod ciśnieniem

y – minimalne obciążenie uszczelki, dla uszczelek gumowych  = 0, Współczynnik y uszczelki jest wymagany do obliczenia początkowego obciążenia uszczelki wymaganego w warunkach temperatury atmosferycznej, gdy nie działa wewnętrzne ciśnienie płynu. Jest wyrażane w jednostkach ciśnienia kPa

Tablica wielkości współczynników m i y niektórych (orientacyjne wartości ) uszczelek wykonanych z różnych materiałów.

Materiał Uszczelki Współczynnik uszczelki (m) Współczynnik –   y (Kpa)
Typy samoenergetyzujące np. O-ringi, metaliczny C-ring, U-ring 0 0
Blacha falista    
Miękkie aluminium 2.5 20,000
Miękka miedź lub mosiądz 2.75 26,000
Żelazo lub miękka stal 3 31,000
Monel lub 4%-6% chrom 3.25 38,000
Stal nierdzewna i stopy niklu np. inconel 3.5 45,000
Metaliczna falista    
Miękkie aluminium 2.75 26,000
Miękka miedź lub mosiądz 3 31,000
Żelazo lub miękka stal 3.25 38,000
Monel lub 4%-6% chrom 3.5 45,000
Stal nierdzewna i stopy niklu np. inconel 3.75 52,000
Płaska metalowa    
Miękkie aluminium 4 61,000
Miękka miedź lub mosiądz 4.75 90,000
Żelazo lub miękka stal 5.5 124,000
Monel lub 4%-6% chrom 6 150,000
Stal nierdzewna i stopy na bazie niklu np. inconel 6.5 180,000
Pierścieniowe metalowe    
Żelazo lub miękka stal 5.5 124,000
Monel lub 4%-6% chrom 6 150,000
Stal nierdzewna i stopy na bazie niklu np. inconel 6.5 180,000

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa Współczynnik bezpieczeństwa to liczba, która określa, jak bardzo obciążenie lub naprężenie maksymalne może przekroczyć obciążenie lub naprężenie dopuszczalne materiału, zanim dojdzie do awarii....

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego równoległego Obliczenia konstrukcji spawanych Obliczenia Spoiny skręcanej i zginanej Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody...

Stałe Fizyczne

Stałe Fizyczne Stałe uniwersalne Stała Wartość Jednostka Symbol Prędkość światła w próżni   299 792 458 m*s^−1 c Stała grawitacji   6,674 30(15)*10^−11 m^3*kg^−1*s^−2 G Stała magnetyczna 4π*10^−7 = 1,256 637 062 12(19) *10^−6 N*A^−2 µ0 Stała elektryczna...

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa Współczynnik...

Trygonometria

TrygonometriaDefinijceZależność między kątami α+β+γ=180° γ=90° α+β=90°→ α=90°-β,  β= 90°-α  ...

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego...

Rodzaje śrub, nakrętek i podkładek

Rodzaje śrub   Rodzaje połączeń śrubowych   Dodatkowe rodzaje śrub   Śruba Rzymska...

Jednostki miar

Jednostki miarUkład jednostek miar  - Uporządkowany, utworzony według określonych zasad, zbiór...

Tabele geometryczne

Tablice Geometryczne

Moment dokręcania śrub i inne obliczenia połączeń śrubowych

Wymagany moment dokręcania śrub   Tarcie w złączu śrubowym Prawa Tarcia Coulomba:  ...

Wzory i wykresy dla zginania belek przy stałym obciążeniu

 Tablice obciążeń belek z wykresami sił tnących i momentów gnących. T - siła tnącaMg - moment...

Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia...

Stałe Fizyczne

Stałe Fizyczne Stałe uniwersalne Stała Wartość Jednostka Symbol Prędkość światła w próżni  ...