Stałe Fizyczne

Stałe uniwersalne

Stała

Wartość Jednostka Symbol

Prędkość światła w próżni

 

299 792 458 m*s^−1 c

Stała grawitacji

 

6,674 30(15)*10^−11 m^3*kg^−1*s^−2 G
Stała magnetyczna

4π*10^−7 =

1,256 637 062 12(19) *10^−6

N*A^−2 µ0
Stała elektryczna

107/4πc² =

8,854 187 8128(13)*10^−12

F*m^−1 ε0
Stałe Fizykochemiczne

Stała Avogadro (liczba Avogadro)

 

6,022 140 76*10^23 Mol^−1 NA

Stała Boltzmanna

 

1,380 649*10^−23

J*K^−1

 

k

Stała Faradaya

 

96 485,332 12 C*mol^−1 F

Stała gazowa (na 1 mol)

 

8,314 462 618 J*mol^−1*K^−1 R

Stała Loschmidta

(w T = 273,15 K, p = 100 kPa)

 

 

2,651 645 804*10^25 M^−3 n0

Objętość molowa gazu doskonałego(w T = 273,15 K, p = 101 325 Pa)

 

 

22,413 969 54*10^−3 M^3*mol^−1 vm

Stała przesunięć Wiena

 

2,897 771 955*10^−3

M8K

 

b

Stała Rydberga

 

10 973 731,568 160(21) M^−1 R

Stała Stefana-Boltzmanna

 

5,670 374 419*10^−8

W*m^−2*K^−4

 

σ
Stałe Plancka

Stała Plancka

 

6,626 070 15*10^−34 J*s h
4,135 667 696*10^−15 eV*s

Zredukowana stała Plancka

 

1,054 571 817*10^−34 J*s ħ
6,582 119 569*10^−16 eV*s

Masa Plancka

 

2,176 434(24)*10^−8 kg mP

Długość Plancka

 

1,616 255(18)*10^−35 m lP

Czas Plancka

 

5,391 247(60)*10^−44 s tP
Stałe Elektromagnetyczne
Masy

Jednostka masy atomowej

 

1,660 539 066 60(50)*10^−27 kg mu

Masa spoczynkowa protonu

 

1,672 621 923 69(51)*10^−27 kg

Masa spoczynkowa elektronu

 

9,109 383 7015(28)*10^−31 kg
5,485 799 090 65(16)*10^−4

u

 

Masa spoczynkowa neutronu

 

1,674 927 498 04(95)*10^−27 kg

Ładunek elementarny

 

1.602 176 634*10^−19

C

 

e
Impedancja właściwa próżni

1,5*10^−10

376,730 313 668(57)

Ω

 

Z0

Magneton Bohra

 

9,274 010 0783(28)*10^−24 J*T^−1 μB

Magneton jądrowy

 

5,050 783 7461(15)*10^−27 J*T^−1 μN

Promień atomu Bohra

 

5,291 772 109 03(80)*10^−11 m

Stała struktury subtelnej

 

7,297 352 5693(11)*10^−3 α

Odwrotność stałej struktury subtelnej

 

137,035 999 084(21)
Czynnik g elektronu −2,002 319 304 362 56(35) ge
Energie

Energia Hartree’go

 

4,359 744 722 2071(85)*10^−18 J
Energia spoczynkowa elektronu 8,187 105 7769(25)*10^−14 J
0,510 998 950 00(15) MeV
Energia spoczynkowa protonu 938,272 088 16(29)

MeV

 

Energia spoczynkowa neutronu 939,565 420 52(54)

MeV

 

Stosunki
Stosunek ładunku do masy dla elektronu −1,758 820 010 76(53)*10^11

C*kg^−1

 

Stosunek żyromagnetyczny protonu

 

2,675 221 8744(11)•10^8 S^−1•T^−1
Stosunek momentu magnetycznego protonu  do magnetonu Bohra 1,521 032 202 30(46)*10^−3
Momenty

Moment magnetyczny elektronu

 

−9,284 764 7043(28)*10^−24 J•T^−1
Moment magnetyczny protonu 1,410 606 797 36(60)*10^−26 J*T^−1

Współczynnik żyromagnetyczny protonu

 

42,577 478 518(18)

MHz*T^−1

 

Stałe Promieniowania

Pierwsza stała promieniowania

 

3,741 771 852*10^−16 W*m^2

Druga stała promieniowania

 

1,438 776 887*10^−2 m*K

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa Współczynnik bezpieczeństwa to liczba, która określa, jak bardzo obciążenie lub naprężenie maksymalne może przekroczyć obciążenie lub naprężenie dopuszczalne materiału, zanim dojdzie do awarii....

Współczynnik y i m uszczelek według ASME

Wartości współczynników m i y uszczelek  Wartości współczynników m i y uszczelek dla najpopularniejszych materiałów uszczelek są dostępne w normie ASME BPVC Sec VIII Div 1 w tabeli 2-5.1 m – współczynnik uszczelki - wartości współczynnika m uszczelki są używane...

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego równoległego Obliczenia konstrukcji spawanych Obliczenia Spoiny skręcanej i zginanej Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody...

Gwinty: Kompleksowy Przewodnik – Od Opisu po Tolerancje

Wprowadzenie do gwintów. Znaczenie gwintów w inżynierii. Wytrzymałość i bezpieczeństwo zapewniane...

Wzory i wykresy dla zginania belek przy stałym obciążeniu

 Tablice obciążeń belek z wykresami sił tnących i momentów gnących. T - siła tnącaMg - moment...

Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Rodzaje śrub, nakrętek i podkładek

Rodzaje śrub   Rodzaje połączeń śrubowych   Dodatkowe rodzaje śrub   Śruba Rzymska...

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego...

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa Współczynnik...

Moment dokręcania śrub i inne obliczenia połączeń śrubowych

Wymagany moment dokręcania śrub   Tarcie w złączu śrubowym Prawa Tarcia Coulomba:  ...

Tablice fizyczne

Tablice FizyczneTablica wielkości fizycznych ciał stałych Nazwa Gęstość w temp. 18*C    ...

Zamiana Cala angielskiego na milimetry

Zamiana Cala angielskiego na milimetry  Tablica przeliczeń długości z cali angielskich na...