Zamiana jednostek podstawowych wielkości fizycznych

Wielkość fizyczna

Symbol ogólny

Symbol wymiarowy

Jednostki
Nazwa Symbol

Wartość

 

Długość s, l
L
metr m 1m=100cm=1000mm
kilometr km 1km =1000m
decymetr dm 1dm=0,1m=10cm
centymetr cm 1cm=0,01m=10mm
milimetr mm 1mm=0,001m=1000µm
mikrometr µm 1µm = 10-6m
angstrem å 1Å =10-10m
mila morska 1 mila morska=1852m
Pole

A,S,F

L^2

metr kwadratowy m2 1m2 =102 cm2 = 10 cm2 = 10-6 km2
decymetr kwadratowy

dm2

 

1 dm2 =10-2 m2 = 102 cm2

 

centymetr kwadratowy

cm2

 

1 cm2 = 10-4 m2 = 102 mm2

 

milimetr kwadratowy

mm2

 

1mm2 = 10-6 = 10-2 cm2

 

ar a 1a = 102 m2
hektar ha

1ha = 104 m2 = 102 a

 

Objętość

v,V

L^3

metr sześcienny m3 1m3 = 103dm3 = 106cm3 = 10-9km3
decymetr sześcienny dm3 1dm3 = 10-3m3 = 103cm3
centymetr sześcienny

cm3

 

1cm3 = 10-6m3

 

milimetr sześcienny mm3 1mm3 = 10-6m3
litr l 1l = 10-3m3 = 102l
hektolitr hl 1hl = 10-1m3 = 102l
mililitr ml 1ml = 10-6m3 = 10-3l
czas

t, T

T

sekunda s;(sec);(sek) 1s = 1/60 min = 1/3 600 h
milisekunda 1ms = 10-3s
minuta ms 1min = 60s=1/60h
godzina

min

h: (godz)

1h = 3600s = 60min
Kąt płaski

Α,β,γ…

L/L

radian rad 1rad=57,2958˚
obrót, kąt pełny obr, P 1P = 2π rad =360˚
kąt prosty D,L 1D = (pi)/4 rad = 90˚
stopień kątowy o 1˚ = pi/180 rad = 60’
minuta kątowa 1’ = pi/180 * 60 rad
sekunda kątowa ‘’ 1’’ = pi/180*60*60 rad
grad g 1g = pi/200 rad =1/100 D
Kąt bryłowy

Ωω

L3/L3

steradian

 

sr
Prędkość liniowa

u, v, w, c

L/T

Metr na sekundę m/s 1m/s =60 m/min = 10-3 km/s
Metr na minutę m/min 1m/min = 1/60 m/s
Kilometr na sekundę km/s 1km/s = 103 m/s

 

Kilometr na godzinę

km/h 1km/h = 10/36 m/s
Przyspieszenie liniowe

a,

LT-2

Metr na sekundę kwadrat

m/s2

 

1m/s2 = 102 cm/s2

 

Centymetr na sekundę kwadrat (gal) cm/s2

1cm/s2 = 10-2m/s2

 

 

Prędkość kątowa (obrotowa)

(‘), n

rad T-1

Radian na sekundę

 

rad/s

 

1rad/s ≈ 9,549 obr/min = 0,15915obr/s
Obrót na sekundę obr/s; P/s 1obr/s = 2pi rad/s =60obr/min
Obrót na minutę obr/min 1obr/min = pi/30 rad/s = 1/60 obr/s
Przyspieszenie kątowe

α,ε

rad T-2

Radian na sekundę kwadrat

rad/s2

 

1rad/s2 = 0,15915obr/s2

 

Obrót na sekundę kwadrat

obr/s2

 

1obr/s2 = 2pi rad/s2

 

Obrót na minutę kwadrat obr/min2 1obr/min2 = pi/18*102 rad/s2
Masa

m

M

Kilogram kg 1kg=103g=103t
Gram g 1g=10-3kg=103mg
Miligram mg 1mg=10-6kg=10-3g
Tona t 1t=103kg
Kwintal q 1q=102kg=100kg
Centar ctnr 1ctnr=50kg
Karat kr 1kr = 2*104kg=0,2g
Jednostka techniczna masy j.t.m 1 jtm = 9,80695kg
Gęstość (masa właściwa)

ρ

ML-3

Kilogram na metr sześcienny

kg/m3

 

1kg/m3 = 10-3kg/dm3=10-3g/cm3
Kilogram na decymetr sześcienny

kg/dm3

 

1kg/dm3=103kg/m3=1g/cm3=1t/m3
Gram na centymetr sześcienny

g/cm3

 

1g/cm3=103kg/m3=1kg/dm3

 

Tona na metr sześcienny

t/m3

 

1t/m3=103kg/m3=1kg/dm3

 

Gram na litr g/l 1g/l=1g/dm3=1kg/m3

Gram na mililitr

 

g/ml 1g/ml=103g/l=1kg/dm3=103kg/m3
Objętość właściwa

v

L3M-1

Metr sześcienny na kilogram

m3/kg

 

1m3/kg=103cm3/kg

 

Centymetr sześcienny na gram cm3/g 1cm3/g=10-3m3/kg
Objętościowe natężenie przepływu (objętość strumienia)

Qv, V̇, v̇

L3T-1

Metr sześcienny na sekundę

m3/s

 

1m3/s=106cm3/s

 

Centymetr sześcienny na sekundę

cm3/s

 

 

1cm3/s=10-6m3/s

 

 

Litr na sekundę 1/s; dm3/s 1l/s=10-3/s=1dm3/s
Masowe natężenie przepływu (strumień masy)

Qm, ṁ

MT-1

Kilogram na sekundę kg/s 1kg/s=36*102kg/h=103g/s

Kilogram na godzinę

 

kg/h

 

1kg/h=277,8*10-6kg/s=277,8*10-3g/s
Gram na sekundę g/s 1g/s=10-3kg/s=3600kg/h
Moment bezwładności masy

I

L^2M

Kilogram metr kwadratowy

kgm2

 

1kg*m2=0,1019716kp*m*s2=0,1019716kG*m*s2
Gram centymetr kwadratowy

gcm2

 

1g*cm2=10-7kg*m2

 

Kilopond metr sekunda do kwadratu kpms2 1kp*m*s2=9,80665kg*m2
Moment bezwładności  pola (moment statyczny)

J

L^4

Metr do potęgi czwartej

m4

 

m4=108cm4=1012mm4

 

Centymetr do potęgi czwartej cm4 1cm4=108m4
Siła (ciężar)

F,P,Q

LMT^-2

Niuton

 

N; kgm/s2

 

1N=1kg*m/s2=0,102kp=0,102kG=105dyn

Dyna

 

dyn*g*cm/s2

1dyn=10-5N

 

Kilogram siła kG==kp 1kG=1kp=9,80665N
Kilopond Kp==KG
Gram-siła G==p 1G=1p=9,80665*10-3N
pond P==G
Ciężar właściwy

γ

L^-2MT^-2

Niuton na metr sześcienny N/m3; kg/m2s2

10/m3

 

Kilogram siła na metr sześcienny

Kp/m3;kG/m3

 

1kG/m3=9,80665N/m3

Moment siły

(moment zginający)

M

L^2MT^-2

Niutonometr

 

Nm;kgm2/s

1N*m=107dyn*cm

 

dynocentymetr

 

Dyn*m*gcm2/s2

1dyn*cm=10-7N*m

 

kilogram-siła metr

 

kp*m*kG*m 1kG*m=9,80665N*m
Ciśnienie, naprężenie

p,σ,τ

L^-1MT-2

Niuton na metr kwadratowy (paskal) N/m2; kg/(ms2)

1N/m2=1Pa

 

Niuton na milimetr kwadratowy

N/mm2

 

1 N/mm2=106 N/m2=1MPa

 

kiloniuton na milimetr kwadratowy

kN/mm2

 

 

1 000N/mm2=109N/m2=1GPa

 

 

atmosfera fizyczna

 

atm

 

1atm=760mmHg=1,013250bar= 101325N/m2

atmosfera techniczna

 

at;

kG/cm2

 

1at=1kG/cm2=9,80665N/cm2=98066,5N/m2≈10mH2O

 

milimetr słupa rtęci, tor

mmHg

Tr

1mmHg=1Tr=133,322N/m2=1,333224mbar

milimetr słupa wody

bar

mmH2O

bar

1mmH2O=9,80665 N/m2=10-4at

1bar=105N/m2

Praca, energia

A,L,E,W

L^2MT^-2

Dżul

 

 

J ; N*m,; kg*m2/s2 1J=1N*m=2,38844*10-4kcal = 0,23884cal = 0,1019716 kG*m = 107erg
Kilodżul kJ 1kJ=103N*m=238.85cal
Megadżul MJ 1MJ=106J
Kilogram-siła metr kG*m 1kG*m=9,80665J=2,34225*103kcal
Kilowatogodzina kW*h 1kWh=3,6*106J=859,84J
Kaloria cal 1cal=4,1868J=0,426939kGm
kilokaloria kcal 1kcal=1000cal

Elektronowolt

 

eV

 

1eV=1,60206*10-19J

 

erg erg; g*cm2/s2

1erg=10-7J=1dyn*cm

 

Moc

P,N

L^2MT^-3

Wat W;J/s 1W=1J/s=0,101971kGm/s
Kilogram-siła metr na sekundę

kp*m/s

kG*m/s

1kGm/s=9,80665W

 

Koń mechaniczny KM 1KM=735,499W=75kGm/s
kilokaloria na sekundę

kcal/s

 

1kcal/s=4186,8W

 

kilokaloria na godzinę

kcal/h

 

1kcal/h=1,163W

 

Erg na sekundę erg/s; g*cm2/s2 1erg/s=10-7W
Temperatura

T,Θ,t,ϑ

Θ

Kelwin K 1K= 1deg; T_K=t_C + 237,15
Stopień Celsjusza ˚C; deg 1˚C=1deg; t_C=T_K – 273,15

Stopień Farenheita

 

˚F; deg

 

1˚F=(5/9)deg; t_F=(9/5)*(T_K – 255,37)
Stopień Rankina ˚R; deg 1˚R=(5/9)deg; T_R=(9/5)T_K
Ciepło właściwe

c

L^2T^-2Θ^-1

 

Dżul na kilogram Kelwin

J/(kg*K)

 

1(J/(kg*K))=0,239cal/(g*K)

 

Kaloria na gram kelwin cal/(g*K) 1cal/(gK)=4,1868 J/(kg*K)
Entropia

S

L^2MT^-2 Θ^-2

Dżul na Kelwin J/K 1J/K=0,238cal/K
Kaloria na stopień

cal/deg

 

 

1cal/K=4,1868J/K
Entalpia (energia wewnętrzna)

I,U

L^2MT^2

Dżul

 

 

J; kg*m2/s2

1J=0,239cal

 

 

kaloria cal 1cal=4,1868J
Strumień świetlny lumen lm; cd*sr 1lm; 1cd*1sr
Ilość światła lumenosekunda lm*s; s*cd*sr 1lm*1s=1s*1cd*1sr
Natężenie oświetlenia luks lx; cd*sr/m2 1lx= 1cd*1sr/1m2
luminancja

Kandela na metr kwadratowy

nit

cd/m2

 

nt

1cd/1m2=nt
Naświetlenie luksosekunda lx*s 1lx*1s=1cd*sr*s/m2
Poziom ciśnienia akustycznego decybel dB 1dB odpowiada ciśnieniu akustycznemu p spełniającemu warunek 20lg p/p0 = 1, gdzie p0=2*10-5N/m2
Poziom głośności fon fon Poziom głośności dźwięku w fonach jest liczbowo równy poziomowi natężenia (wyrażonego w decybelach) tonu o częstotliwości 1 kHz, którego głośność jest równa głośności tego dźwięku.

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa Współczynnik bezpieczeństwa to liczba, która określa, jak bardzo obciążenie lub naprężenie maksymalne może przekroczyć obciążenie lub naprężenie dopuszczalne materiału, zanim dojdzie do awarii....

Współczynnik y i m uszczelek według ASME

Wartości współczynników m i y uszczelek  Wartości współczynników m i y uszczelek dla najpopularniejszych materiałów uszczelek są dostępne w normie ASME BPVC Sec VIII Div 1 w tabeli 2-5.1 m – współczynnik uszczelki - wartości współczynnika m uszczelki są używane...

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego równoległego Obliczenia konstrukcji spawanych Obliczenia Spoiny skręcanej i zginanej Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody...

Stałe Fizyczne

Stałe Fizyczne Stałe uniwersalne Stała Wartość Jednostka Symbol Prędkość światła w próżni   299 792 458 m*s^−1 c Stała grawitacji   6,674 30(15)*10^−11 m^3*kg^−1*s^−2 G Stała magnetyczna 4π*10^−7 = 1,256 637 062 12(19) *10^−6 N*A^−2 µ0 Stała elektryczna...

Moment dokręcania śrub i inne obliczenia połączeń śrubowych

Wymagany moment dokręcania śrub   Tarcie w złączu śrubowym Prawa Tarcia Coulomba:  ...

Rodzaje śrub, nakrętek i podkładek

Rodzaje śrub   Rodzaje połączeń śrubowych   Dodatkowe rodzaje śrub   Śruba Rzymska...

Technologia Śrub: Wszystko o projektowaniu połaczeń śrobowych

Czym jest śruba?  Główne cechy śruby. Wymiarowanie śruby – opis budowy śruby w rysunku...

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego...

Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia...

Stałe Fizyczne

Stałe Fizyczne Stałe uniwersalne Stała Wartość Jednostka Symbol Prędkość światła w próżni  ...

Tablice fizyczne

Tablice FizyczneTablica wielkości fizycznych ciał stałych Nazwa Gęstość w temp. 18*C    ...

Gwinty: Kompleksowy Przewodnik – Od Opisu po Tolerancje

Wprowadzenie do gwintów. Znaczenie gwintów w inżynierii. Wytrzymałość i bezpieczeństwo zapewniane...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Współczynnik y i m uszczelek według ASME

Wartości współczynników m i y uszczelek  Wartości współczynników m i y uszczelek dla...