Obliczenia belek zginanych, skręcanych i ściskanych, rozkłady naprężeń w belkach, wyboczenie prętów

Schemat belki – obliczenia z objaśnieniami   Układy statycznie niewyznaczalne – równania i przykład  Równania równowagi statycznej  Brakujące równanie   Wyboczenie prętów – objaśnienie i równania  wzór Eulera Krytyczne naprężenie ściskające, które prowadzi...

Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia śrubDane: G,Hg, lb,tn, Ab – pole powierzchni przekroju rdzenia śruby Pw – napięcie wstępne śruby p – ciśnienie działające na połączenie Współczynniki obliczeniowe uszczelki...