Rozkład obciążeń na wpuście pryzmatycznym – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Rozkład obciążenia na wpuście Mechanizm przenoszenia obciążeń z wału na wpust   Gdzie: P-siłą wypadkowa działająca na boczną ścianę wpustu e-odległość między siłami z pary sił P' - siłą wypadkowa z nacisku na dno rowka wpustowego w czopie T-siła tarcia na bocznej...

Określanie grubości piasty dla wpustu pryzmatycznego – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Określanie grubości piasty stosunek c_1 grubości piasty g_p , średnica czopa d Dla grubości czopa zależnego jedynie od momentu skręcającego     Ostatecznie grubość piasty     Tablica wyznaczania grubości piasty Połączenie czopa z materiału ST5...

Warunki wytrzymałościowe wpustu pryzmatycznego – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Warunek wytrzymałości wpustuWarunek wytrzymałości wpustu liczymy z warunku wytrzymałości ze względu na dopuszczalne naciski powierzchniowe pdop  Warunkiem wyboru wpustu jest obliczenie długości lo wpustu. Parametrem początkowym do zaczęcia obliczeń jest moment...

Co to połączenie wpustowe – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

Połączenia z wpustem pryzmatycznym – co to połączenie wpustowe Co to połączenie wpustowe Połączenie wpustowe jest połączeniem za pomocą elementu przenoszącego moment skręcający w postaci „wpustu”. Zazwyczaj wpusty są wciskane bez luzu w specjalnie wykonanych na...

Zmniejszenie wcisku – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Zmniejszenie wcisku Montażowe zmniejszenie wcisku W przypadku złącza wtłaczanego następuje zmniejszenie wcisku wynikające z odkształcenia plastycznego wierzchołków nierówności czopa i tulei  Gdy połączenie jest wtłączane, wcisk ulega zmniejszeniu z uwagi na...

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowegoWystępują dwa przypadki dla wtłaczania i wytłaczania. Z odkształceniem plastycznym oraz z odkształceniem sprężystym. Rodzaj Wtłaczanie Wytłaczanie /Rozłączanie Schemat Odkształcenie sprężyste Odkształcenie plastyczne...

Odkształcenia elementów łączonych – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Odkształcenia elementów łączonych Złącze wciskowe Obciążanie złącza wciskowego momentem gnącym  przed zmontowaniem, przygotowanie elementów do wcisku   po zmontowaniu   naprężenia na elementach łączonych Ogólny wzór na odkształcenia względne dla czopa...

Obciążenie gnące – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Połączenia cierne czopowe cylindryczne - projektowanie połączeń Obciążenie złącza wciskowego momentem gnącym Obciążanie złącza wciskowego momentem gnącym rozkład naprężeń promieniowych     rozkład naprężeń równoważący moment gnący W przypadku obciążenia...

obliczenia połączeń ciernych – Połączenia cierne czopowe stożkowe – projektowanie połączeń

Połączenia cierne czopowe - stożkowe Obliczenia Obliczenia można wykonywać ze względu na:  1) na wytrzymałość połączenia śrubowego, jeśli docisk generowany jest przez śrubę  2) na wgniatanie czopa z piastąWzory obliczeniowe dla połączenia czopowego-stożkowego wraz z...

Wyznaczanie długości ze względu dopuszczalne naciski powierzchniowe – Połączenia wieloboczne – projektowanie połączeń

Wyznaczanie długości ze względu na dopuszczalne naciski powierzchniowe Dla połączenia czworobocznego: Mechanizm przenoszenia obciążenia z czopa na piastę Rozkład nacisków    Przypuszczalny rozkład nacisków na połączeniu z dużymi luzami Maksymalny moment skręcający bo...