Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia śrubDane: G,Hg, lb,tn, Ab – pole powierzchni przekroju rdzenia śruby Pw – napięcie wstępne śruby p – ciśnienie działające na połączenie Współczynniki obliczeniowe uszczelki...