Zmniejszenie wcisku – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Zmniejszenie wcisku Montażowe zmniejszenie wcisku W przypadku złącza wtłaczanego następuje zmniejszenie wcisku wynikające z odkształcenia plastycznego wierzchołków nierówności czopa i tulei  Gdy połączenie jest wtłączane, wcisk ulega zmniejszeniu z uwagi na...

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Siła wtłaczania i rozłączania połączenia wciskowegoWystępują dwa przypadki dla wtłaczania i wytłaczania. Z odkształceniem plastycznym oraz z odkształceniem sprężystym. Rodzaj Wtłaczanie Wytłaczanie /Rozłączanie Schemat Odkształcenie sprężyste Odkształcenie plastyczne...

Odkształcenia elementów łączonych – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Odkształcenia elementów łączonych Złącze wciskowe Obciążanie złącza wciskowego momentem gnącym  przed zmontowaniem, przygotowanie elementów do wcisku   po zmontowaniu   naprężenia na elementach łączonych Ogólny wzór na odkształcenia względne dla czopa...

Obciążenie gnące – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Połączenia cierne czopowe cylindryczne - projektowanie połączeń Obciążenie złącza wciskowego momentem gnącym Obciążanie złącza wciskowego momentem gnącym rozkład naprężeń promieniowych     rozkład naprężeń równoważący moment gnący W przypadku obciążenia...

Współczynniki tarcia – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – dodatki

  Wartości współczynników tarcia   Sposób montażu wtłaczane skurczowe Materiały elementów łączonych Zastosowanie smaru Wtłaczanie µ_w Rozłączanie µ_r obliczeniowe µ Rozłącznie µ_r Obliczeniowe µ Stal – stal lub staliwo Na sucho 0,6 - 0,22 0,08 - 0,20 0,08 - -...

Temperatura ogrzania piasty i oziębienia wału – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Temperatura ogrzania piasty złącza skurczowego i oziębienia czopa złącza rozprężnego Temperatura ogrzania piasty Gdzie α_t - współczynnik rozszerzalności cieplnej t_m - temperatura montażu δε_m - wymagany względny luz montażowy (0,001- 0,0015) Temperatura schłodzenia...

Pasowanie – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Pasowanie dla połączeń wciskowych Pasowanie W przypadku elementów wykonanych ze stali  (materiału ciągliwego) – nie obowiązują żadne zasady doboru pasowań. Jedynym warunkiem jest spełnienie Gdzie: F_1z - górna odchyłka wałka/czopa . G_2w - dolna odchyłka...

Obciążalność złącza ciernego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

.  Obciążalność złącza w zakresie odkształceń plastycznych Obliczenia sztywności wałów poprzecznej – giętej Warunek obciążalności wymaga aby jednostkowa siła P/F – siła przypadająca na jednostkę powierzchni, była mniejsza od jednostkowej siły tarcia p_0 μ na...

Obciążenie złącza – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Obciążenie złącza czopowo cylindrycznego ciernego (wciskowego)  Warunek który musi zostać spełniony aby zapewnić działanie złącza ciernego (wciskowego): Obciążenie w postaci siły stycznej P nie może przekroczyć najmniejszej siły tarcia w złączu. Gdzie: P - obciążenie...

Wady i zalety połączenia ciernego – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – informacje ogólne

Połączenia cierne - czopowo cylindryczne  Wady i zalety Zalety : Zdolność przenoszenia obciążeń zmiennych Centrowanie piasty w czopie Łatwość wykonania i produkcji (jednostkowej i małoseryjnej) Możliwość przenoszenia siły wzdłużnej Wady: Wysokie naprężenia montażowe,...