Rozkład obciążeń na wpuście pryzmatycznym – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Rozkład obciążenia na wpuście Mechanizm przenoszenia obciążeń z wału na wpust   Gdzie: P-siłą wypadkowa działająca na boczną ścianę wpustu e-odległość między siłami z pary sił P' - siłą wypadkowa z nacisku na dno rowka wpustowego w czopie T-siła tarcia na bocznej...

Określanie grubości piasty dla wpustu pryzmatycznego – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Określanie grubości piasty stosunek c_1 grubości piasty g_p , średnica czopa d Dla grubości czopa zależnego jedynie od momentu skręcającego     Ostatecznie grubość piasty     Tablica wyznaczania grubości piasty Połączenie czopa z materiału ST5...

Warunki wytrzymałościowe wpustu pryzmatycznego – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Warunek wytrzymałości wpustuWarunek wytrzymałości wpustu liczymy z warunku wytrzymałości ze względu na dopuszczalne naciski powierzchniowe pdop  Warunkiem wyboru wpustu jest obliczenie długości lo wpustu. Parametrem początkowym do zaczęcia obliczeń jest moment...

Co to połączenie wpustowe – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

Połączenia z wpustem pryzmatycznym – co to połączenie wpustowe Co to połączenie wpustowe Połączenie wpustowe jest połączeniem za pomocą elementu przenoszącego moment skręcający w postaci „wpustu”. Zazwyczaj wpusty są wciskane bez luzu w specjalnie wykonanych na...

Konstrukcyjne odmiany wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Konstrukcyjne wymiary wpustówKonstrukcyjne odmiany wpustów wpust pryzmatyczny zaokrąglony i sposób mocowania do wału  wpust pryzmatyczny ścięty dwuotworowy i sposób mocowania do wału   wpust czółenkowy i sposób mocowania do wału Sposoby mocowania do piasty z...

materiały stosowane na wpusty pryzmatyczne – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Materiały stosowane na wpusty  Materiały i dopuszczalne naprężenia Materiały Połączenia spoczynkowe Połączenia ruchowe Wpust Piasta p_dop [MPa] P_dop[MPa] St6 St7 Żeliwo szare ~30-50 ~20-40 St6 St7 Stal staliwo ~60-90 ~120-200 St7 Stal, czop i piasta utwardzone...

wady i zalety wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

Zalety i wady połączenia z wpustem pryzmatycznym Zalety : 1. Centrowanie piasty w czopie, 2. Łatwość montażu i demontażu,  3. Łatwość wykonania i produkcji (jednostkowej i małoseryjnej) 4. Normalizacja kształtu i pasowania   Wady : 1. Nieosłabienie przekroju wału...

Pasowanie wpustów pryzmatycznych – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – informacje ogólne

Pasowanie wpustówPrzykładowe opcje pasowań na zasadzie: stałego otworu   na zasadzie stałego wałka    Użycie zasady stałego wałka pozwala nam na użycie takich samych wpustów bez konieczności zamiany ich geometrii. Jedynie zmiany geometrii rowka...