Obciążalność złącza w zakresie odkształceń plastycznych

Obliczenia sztywności wałów poprzecznej – giętej

Warunek obciążalności wymaga aby jednostkowa siła P/F – siła przypadająca na jednostkę powierzchni, była mniejsza od jednostkowej siły tarcia

p_0 μ na powierzchni styku gwarantowanej w warunkach pracy

Gdzie

p_0  – gwarantowany nacisk jednostkowy. Tzn. taki który zapewnia wytrzymałość złącza.

Dla obciążenia momentem siły

 

 

 

 

Względne obliczeniowe odkształcenia

Połączenia wciskowe wtłaczane:

Odkształcenia plastyczne w przypadku połączenia wciskowego wtłaczanego nie powodują osłabienia złącza. Ponadto nie wywołują także jego wzmocnienia, stąd też można przyjąć wcisk względny obliczeniowy  (używany w obliczeniach) gwarantujący nam p_0 większy niż ten przy przekraczaniu odkształceń plastycznych ε_Q Wtedy w obliczeniach przyjmuje się, że p_0 jest równe naciskom p_Q występującym przy przekraczaniu odkształceń w zakres odkształceń plastycznych.

Połączenia skurczowe

dla połączeń skurczowych, zalecane przyjmować p_0=1,5p_Q dla odkształcenia względnego wynoszącego więcej niż dwukrotność odkształceń względnych przy przekraczaniu granicy palstyczności ε_0≥ 2ε_Q

Natomiast dla wartości  ε_Q < ε_0 < 2ε_Q

 

Zależność jednostkowej siły tarcia od wcisku względnego

 

 Połączenie wtłaczane

 

b) Połączenie skurczowe

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji jednolitej

  Obliczenia konstrukcji jednolitychTreść : Wspornik traktowany jako metalowy blok...

Obliczanie spoin – metodyka i przykłady obliczania połączeń spawanych

Projektowanie połączeń spawanych – rozkład naprężeń   Warunki wytrzymałościowe spoin Tabela...

Gwinty: Kompleksowy Przewodnik – Od Opisu po Tolerancje

Wprowadzenie do gwintów. Znaczenie gwintów w inżynierii. Wytrzymałość i bezpieczeństwo zapewniane...

Wytrzymałość na rozciąganie, skręcanie, ścianie oraz zginanie

Wytrzymałość materiałów jest kluczowym aspektem w dziedzinie inżynierii, mającym zasadnicze...

Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia...

Podstawy wytrzymałości materiałów

Czym jest Wytrzymałość materiałówWytrzymałość materiałów -  to dziedzina nauki zajmująca się...

Technologia Śrub: Wszystko o projektowaniu połaczeń śrobowych

Czym jest śruba?  Główne cechy śruby. Wymiarowanie śruby – opis budowy śruby w rysunku...

Rodzaje śrub, nakrętek i podkładek

Rodzaje śrub   Rodzaje połączeń śrubowych   Dodatkowe rodzaje śrub   Śruba Rzymska...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Moduł Younga i statyczna próba rozciągania

Związki konstytutywne  Elementy teorii sprężystości Granica proporcjonalności RH Rsp – granica...