Pasowanie dla połączeń wciskowych

Pasowanie

W przypadku elementów wykonanych ze stali  (materiału ciągliwego) – nie obowiązują żadne zasady doboru pasowań. Jedynym warunkiem jest spełnienie

Gdzie:

F_1z – górna odchyłka wałka/czopa .

G_2w – dolna odchyłka piasty/otworu.

W – wcisk

d – średnica nominalna wałka i otworu.

Pasowanie nie jest w tym przypadku aż tak ważne jak dla materiałów kruchych, które mogą w trakcie montażu pęknąć, jedynie pod uwagę na wytrzymałość złącza – siłę potrzebną do rozłączenia –a która nam uwarunkuje siłę wtłoczenia złącza oraz temperaturą ogrzania. Należy zwrócić także szczególną uwagę na koszty klas dokładności. Zazwyczaj jest to 8-7 klasa dokładności dla stałego (uprzywilejowanego) otworu lub wału.

Symbole Tolerancji

(A-H), (a-h) – dotyczą pasowań luźnych 

(J-N), (j-n) – dotyczą pasowań mieszanych 

(P-U), (p-u) – dotyczą pasowań ciasnych

 

Nazwy pasowań 

A, a  przestronne, bardzo luźne M, m  wciskane
B, b przestronne luźne N, n mocno wciskane
C, c przestronne zwykłe P, p bardzo lekko wtłaczane
CD, cd przestronne obrotowe R, r lekko wtłaczane
D, d obrotowe bardzo luźne S, s wtłaczane
E, e obrotowe luźne  T, t mocno wtłaczane
EF, ef obrotowe półluźne U, u bardzo mocno wtłaczany 1
F, f obrotowe zwykłe V, v bardzo mocno wtłaczany 2
FG, fg obrotowe półciasne X, x bardzo mocno wtłaczany 3
G, g obrotowe ciasne Y, y bardzo mocno wtłaczany 4
H, h suwliwe lub podstawowe Z, z bardzo mocno wtłaczany 5
JS, js przylgowe symetryczne ZA, za bardzo mocno wtłaczany 6
I, i  przylgowe ZB, zb bardzo mocno wtłaczany 7 
K, k lekko wciskane ZC, zc bardzo mocno wtłaczany 8

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Obliczanie spoin – metodyka i przykłady obliczania połączeń spawanych

Projektowanie połączeń spawanych – rozkład naprężeń   Warunki wytrzymałościowe spoin Tabela...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji jednolitej

  Obliczenia konstrukcji jednolitychTreść : Wspornik traktowany jako metalowy blok...

Moduł Younga i statyczna próba rozciągania

Związki konstytutywne  Elementy teorii sprężystości Granica proporcjonalności RH Rsp – granica...

Rodzaje śrub, nakrętek i podkładek

Rodzaje śrub   Rodzaje połączeń śrubowych   Dodatkowe rodzaje śrub   Śruba Rzymska...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Spiętrzenie naprężeń

Spiętrzenie naprężeń – to lokalna koncentracja naprężeń materiału na przykład wokół otworu i...

Technologia Śrub: Wszystko o projektowaniu połaczeń śrobowych

Czym jest śruba?  Główne cechy śruby. Wymiarowanie śruby – opis budowy śruby w rysunku...

Podstawy wytrzymałości materiałów

Czym jest Wytrzymałość materiałówWytrzymałość materiałów -  to dziedzina nauki zajmująca się...

Wytrzymałość na rozciąganie, skręcanie, ścianie oraz zginanie

Wytrzymałość materiałów jest kluczowym aspektem w dziedzinie inżynierii, mającym zasadnicze...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...