Zmniejszenie wcisku

Montażowe zmniejszenie wcisku

W przypadku złącza wtłaczanego następuje zmniejszenie wcisku wynikające z odkształcenia plastycznego wierzchołków nierówności czopa i tulei

 

Gdy połączenie jest wtłączane, wcisk ulega zmniejszeniu z uwagi na odkształcenia plastyczne nierówności wykonania czopa i tulei

W takim razie, zmiana wcisku równa jest:

Rz1 – średnia wysokość chropowatości czopa

Rw2 – średnia wysokość chropowatości piasty

a=0,8÷1,2

W przypadku połączenia skurczowego ∆W=0  poprzez brak uplastyczniania wierzchołków nierówności poprzez brak wciskania.

Więc 

δε_R – montażowe zmniejszenie wcisku względnego, Jest to stosunek różnicy średnich wysokości chropowatości (ścieranych przez wcisk) do średnicy zakładanej połączenia wciskowego.

Termiczne zmniejszenie wcisku

W przypadku złącza montowanego termicznie poprzez ogrzanie piasty i spowodowanie poszerzenia średnicy otworu na skutek rozszerzalności cieplnej, lub ochłodzenie czopa i zmniejszenie średnicy wału na skutek skurczu cieplnego.

Nalezy jednak pamiętać , że zmiana wcisku na skutek działania odkształceń cieplnych, wynikać może także z tego, że temperatura montażu elementów może różnić się od temperatury pracy. Może także ulec zmianie w trakcie samej pracy, w wyniku nagrzewania się elementów.

Zmiana wcisku w takim wypadku (nie montażowym) 

Gdzie

δε_t – zmiana wcisku względnego spowodowana odkształceniami cieplnymi, Jest to stosunek odkształcenia cieplnego do średnicy zakładanej połączenia.

α_1 – współczynnik rozszerzalności cieplnej czopa

α_2 – współczynnik rozszerzalności cieplnej piasty

 t1 – temperatura czopa w trakcie pracy

 t2 – temperatura pisaty w trakcie pracy

 t_m – temperatura montażu

 

Często w wyniku wysokiej przewodności cieplnej metali zakłada się dla materiałów metalowych, że

t1=t2=t_m

 

Obciążeniowe zmniejszenie wcisku

 

Elementami łączonymi wciskowo są bardzo często wały i elementy na nich osadzone, które (np. w przemyśle lotniczym) osiągają bardzo wysokie prędkości obrotowe. Ale także np. pod działaniem ciśnienia czynnika.  Z uwagi na ten fakt wcisk może poprzez działanie siły odśrodkowej lub ciśnienia, lub innych czynników ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wtedy oznaczamy taką poprawkę jako

δε_z – zmiana wcisku względnego spowodowana obciążeniem zewnętrznym.

Ponadto

Zależność nacisku jednostkowego na powierzchni styku od wcisku względnego

Dla określonej wartości wcisku względnego

 

Przy wybranym pasowaniu

 

Minimalny wcisk względny z uwzględnieniem poprawek wcisku względnego (zestawienie najmniejszego czopu i największego możliwego otworu piasty z uwzględnieniem czynników zmieniających wcisk)  równy jest:

Gdzie

Maksymalny wcisk względny z uwzględnieniem poprawek wcisku względnego (zestawienie największego możliwego czopu z najmniejszym otworem piasty) z uwzględnieniem czynników zmieniających wcisk)  równy jest:

lub :

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Moment dokręcania śrub i inne obliczenia połączeń śrubowych

Wymagany moment dokręcania śrub   Tarcie w złączu śrubowym Prawa Tarcia Coulomba:  ...

Technologia Spawania: Wszystko o spoinach i technikach spawania MIG TIG MAG

Podstawowe informacje o spawaniu   Rodzaje spawania Spawanie MIG/MAG Spawanie TIG Spawanie...

Spiętrzenie naprężeń

Spiętrzenie naprężeń – to lokalna koncentracja naprężeń materiału na przykład wokół otworu i...

Gwinty: Kompleksowy Przewodnik – Od Opisu po Tolerancje

Wprowadzenie do gwintów. Znaczenie gwintów w inżynierii. Wytrzymałość i bezpieczeństwo zapewniane...

Obliczenia belek zginanych, skręcanych i ściskanych, rozkłady naprężeń w belkach, wyboczenie prętów

Schemat belki – obliczenia z objaśnieniami   Układy statycznie niewyznaczalne – równania i...

Technologia Śrub: Wszystko o projektowaniu połaczeń śrobowych

Czym jest śruba?  Główne cechy śruby. Wymiarowanie śruby – opis budowy śruby w rysunku...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Obliczanie spoin – metodyka i przykłady obliczania połączeń spawanych

Projektowanie połączeń spawanych – rozkład naprężeń   Warunki wytrzymałościowe spoin Tabela...

Rodzaje śrub, nakrętek i podkładek

Rodzaje śrub   Rodzaje połączeń śrubowych   Dodatkowe rodzaje śrub   Śruba Rzymska...

Podstawy wytrzymałości materiałów

Czym jest Wytrzymałość materiałówWytrzymałość materiałów -  to dziedzina nauki zajmująca się...