Hamulce klockowe

 

Hamulce klockowe – dzielimy je na jedno- lub dwuklockowe. Moment tarcia na bębnie hamulcowym ma zwrot przeciwny do zwrotu momentu obrotowego. W celu zahamowania bębna MT musi pokonać moment obrotowy i bezwładności hamowanego układu.

MT = (1,75 ÷ 2,5)Mo

Większe MT przyjmujemy, gdy jest duża prędkość obrotowa układu hamowanego oraz gdy żądamy, aby czas hamowania był krótszy. 

Wartość nacisku siły klocka na bęben wynosi:

Siłę Fn będziemy traktować jako siłę skupioną zastępującą obciążenie ciągłe wynikające z nacisku klocka na bęben.

Obliczanie hamulców jednoklockowych, polega na wyznaczeniu siły F, którą należy przyłożyć do dźwigni hamulca, aby zahamować bęben, na ustaleniu wymiarów szczęki hamulcowej z warunku na naciski powierzchniowe, oraz sprawdzenia hamulca na rozgrzewanie.

Na elementy cierne hamulców stosujemy te same elementy co na sprzęgła cierne.

Rys 4.2

W hamulcu jak na rys 4.2 dźwignia hamulcowa jest zamocowana przegubowo w punkcie 0, a klocek jest połączony sztywno z dźwignią za pomocą dwóch sworzni. Na dźwignię działa siła Fn, siła F potrzebna do zahamowania bębna oraz siła tarcia T między klockiem a bębnem.

 

Dla dźwigni zwrot siły tarcia T jest zgodny z kierunkiem Mo, a dla bębna przeciwny.

Siły tworzą dowolny płaski układ – możemy więc wyznaczyć wartość siły F z warunku równowagi:

 

F ⋅ l – Fn ⋅ a + T ⋅ e = 0 [I]

Podstawiając do wzoru [I] wartość T otrzymamy:

 

T = Fn ⋅ μ

F ⋅ l – Fn ( a – e ⋅ μ) = 0 [II]

 

Wprowadzając do wzoru [II] wartość Fn otrzymujemy:

Zakładam przeciwny kierunek ruchu obrotowego bębna niż na rysunku.

Tak samo jak wyżej wyznaczamy F

Z porównania wzoru [III] i [IV], wynika, że hamulec ten nie nadaje się do pracy przy zmianie kierunku ruchu obrotowego, ponieważ należałoby regulować wartość siły F.

 

Jeżeli kierunek ruchu obrotowego bębna ma być zmienny, można stosować konstrukcje jak na

Rys 4.3

Wygięcie dźwigni w ten sposób, aby jej punkt obrotu 0 leżał na linii działania siły tarcia T powoduje, że ramię tej siły e = 0 i wobec tego e ⋅ μ = 0.

Wartość siły F koniecznej do zahamowania bębna wynosi wówczas:

Nie zależy ona w tym przypadku od kierunku ruchu obrotowego.

Taki sam efekt uzyskamy mocując klocek jak na rys.4.4

Rys.4.4

Siłę nacisku F1 traktujemy jako siłę działającą na sworzeń. Wprowadzamy w osi sworznia zerowy układ sił T, otrzymujemy siłę T działającą na sworzeń wzdłuż osi dźwigni oraz moment od pary sił T.

Moment ten dąży do obrócenia klocka i nie wpływa na obliczenia dźwigni. Przy tej konstrukcji wartość siły F wyznaczymy wg wzoru [V].

 

Obliczenia wymiarów klocka z warunku na naciski powierzchniowe:

gdzie:

t – długość klocka (mierzona po cięciwie łuku);

b – szerokość klocka;

konaciski dopuszczalne.

 

Zakładamy konstrukcyjnie „D” i „b” 

Zalecenia D = 120 [mm] i b = 40 [mm] (160 – 50, 200 – 55, 250 – 80, 320 – 100, 400 – 125, 

500 – 160, 630 – 200, 710 – 220, 800 – 250).

 

Szerokość bębna przyjmujemy o 10 mm > od b, natomiast t:

t = (0,52 ÷ 0,78)D

co odpowiada kątowi pokrycia ϕ = 60° ÷ 90°.

Hamulec sprawdzamy na rozgrzewanie wg wzoru:

 

(p ⋅ v)rzecz  ≤  (p ⋅ v)dop [MN/m⋅s]

 

Hamulce jednoklockowe – średnica wału do 50 mm i przenoszenie niewielkich Mo.

Hamulce dwuklockowe – siły Fn równoważą się i umożliwiają hamowanie przy mniejszych Fn.

 

Rys. 4.5 Schemat hamulca dwuklockowego z luzownikiem: 1 – klocki hamulcowe, 2 ÷ 5 dźwignie, 6 – ciężar, 7 – luzownik

Rys.4.6 Hamulec dwuklockowy zwierany sprężyną i zwalniany luzownikiem elektromagnetycznym 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Hamulce szczękowe wewnętrzne

Hamulce szczękowe wewnętrzne Hamulce zaciskowe to rodzaj hamulców, w których szczęki są umieszczone wewnątrz hamulca. Dzięki sprężynom szczęki są odsunięte od bębna. Siły włączające działające na swobodne części szczęk powodują ich dociśnięcie do bębna. W przypadku...

Hamulce tarczowe

Hamulce tarczowe Hamulce tarczowe stosowane w samochodach (rys. 4.12) składają się z płytek hamulcowych w postaci nakładek, pokrytych okładzinami ciernymi, które zajmują część obwodu tarczy hamulcowej wykonanej z żeliwa lub stali. Do zaciskania płytek hamulcowych...

Hamulce cięgnowe

Hamulce cięgnowe Hamulce cięgnowe – charakteryzują się większą skutecznością hamowania stosujemy, gdy występują duże Mo. Prosta konstrukcja, zwarta budowa. Wada: zginanie wału pod wpływem naciągu cięgna. Cięgna – cienka taśma stalowa wyłożona materiałem ciernym. Gdy...

Klasyfikacja i charakterystyka hamulców

Klasyfikacja i charakterystyka hamulców. Hamulce – to urządzenia służące do zatrzymywania, zwolnienia lub regulacji ruchu maszyn. Najczęściej spotykamy hamulce cierne. Hamulce te działają na podobnej zasadzie jak sprzęgła cierne, lecz ich działanie jest odwrotne,...

Obliczenia belek zginanych, skręcanych i ściskanych, rozkłady naprężeń w belkach, wyboczenie prętów

Schemat belki – obliczenia z objaśnieniami   Układy statycznie niewyznaczalne – równania i...

Moment dokręcania śrub i inne obliczenia połączeń śrubowych

Wymagany moment dokręcania śrub   Tarcie w złączu śrubowym Prawa Tarcia Coulomba:  ...

Rodzaje śrub, nakrętek i podkładek

Rodzaje śrub   Rodzaje połączeń śrubowych   Dodatkowe rodzaje śrub   Śruba Rzymska...

Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia...

Gwinty: Kompleksowy Przewodnik – Od Opisu po Tolerancje

Wprowadzenie do gwintów. Znaczenie gwintów w inżynierii. Wytrzymałość i bezpieczeństwo zapewniane...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji jednolitej

  Obliczenia konstrukcji jednolitychTreść : Wspornik traktowany jako metalowy blok...

Moduł Younga i statyczna próba rozciągania

Związki konstytutywne  Elementy teorii sprężystości Granica proporcjonalności RH Rsp – granica...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Podstawy wytrzymałości materiałów

Czym jest Wytrzymałość materiałówWytrzymałość materiałów -  to dziedzina nauki zajmująca się...

Obliczanie spoin – metodyka i przykłady obliczania połączeń spawanych

Projektowanie połączeń spawanych – rozkład naprężeń   Warunki wytrzymałościowe spoin Tabela...