Obliczanie przekładni łańcuchowych

Przy doborze liczby zębów kierować się należy następującymi zaleceniami:

1. Dobór zębów w małym kole z = f(v):

z = 6 ÷10             napęd ręczny

z = 8 ÷ 10            v < 1 m/s

z = 11 ÷ 13          – v < 4 m/s   ,   t < 20 mm

z = 14 ÷ 16          – v < 7 m/s   ,  spokojna praca

2. Zbyt mała liczba zębów na z1 spowoduje nierównomierność biegu, przeciążenie, hałas;

3. Zbyt duża liczba zębów na z2 – przy wydłużeniu łańcucha nastąpi jego zeskakiwanie;

4. Zalecane liczby zębów w zależności od przełożenia, wg tablic ( i jest ograniczone przez z1 min i z2 max);

5. Podziałkę t łańcucha dobieramy wg katalogu (przekładnia szybkobieżna, t – możliwie małe);

6. Średnicę podziałową (łańcuch tulejkowy, rolkowy) wyznaczamy z zależności:

7. Odległość osi a – generalnie wg założeń konstrukcyjnych. Im mniejsze a, tym większy kąt opasania a, który powinien być α = 120°;

8. Gdy α > 120° przyjmuje się a:

 

D1, D2 – średnice zewnętrzne kół łańcuchowych.

Praktykaa = (30 ¸ 50)t

9.Długość łańcucha L i liczba ogniw są związane  zależnością:

skąd:

L = m · t

               We wzorze [I] wykorzystano uproszczenie: π· D = z · t

10. Wyznaczenie średniej prędkości łańcucha:

11.Obliczenia wytrzymałościowe łańcuchów – na zerwanie oraz naciski powierzchniowe – można zrealizować wg PN – 81/M – 04100;

12. W praktyce – należy sprawdzić warunek:

gdzie:

x – rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa;

xRwymagany współczynnik bezpieczeństwa (xR > 5);

Frobciążenie zrywające;

F – siła obciążająca łańcuch

13. Wartość siły obwodowej:

 

gdzie:

P – przenoszona moc;

v – prędkość łańcucha;

K1 – współczynnik zależny od warunków pracy k1 = (0,63 ÷4,55).

  1. Wyznaczanie liczby obiegów łańcucha:

 

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Przekładnie łańcuchowe

Przekładnie łańcuchowe Przekładnie łańcuchowe – to dwa (lub więcej) koła łańcuchowe o specjalnym zarysie zębów, oraz opasający je łańcuch, złożony z ogniw łączonych przegubowo.   Wady przekładni łańcuchowych: nierównomierność biegu w przypadku zbyt małej liczby...

Przekładnie z pasami zębatymi

Przekładnie z pasami zębatymi     Przekładnie z pasami zębatymi – stanowią specjalną odmianę przekładni pasowych, ponieważ pasy są powiązane kształtowo z kołami, co upodabnia je do przekładni łańcuchowych. Przekładnie te nie wymagają wstępnego napinania pasa i...

Przekładnie z pasami okrągłymi

Przekładnie z pasami okrągłymi. Przekładnie z pasami okrągłymi – są stosowane wyłącznie do przenoszenia bardzo małych mocy, a więc w przypadkach, gdy zależy nam przede wszystkim na otrzymaniu przekładni o lekkiej budowie i stosunkowo niewielkich wymiarach. Pasy...

Przykłady oznaczeń pasów klinowych

Przykłady oznaczeń przekładni pasowych Przykład oznaczenia pasów klinowych o przekroju C i L =2000[mm].  Dla pasa pojedynczego: pas klinowy C 2000 PN-66/M-85201 ;dla zespołu pięciu pasów klinowych pracujących w przekładni: zespół pasów klinowych 5 C 2000 ...

Obliczanie przekładni z pasami klinowymi

Obliczanie przekładni z pasami klinowymi. Zależności z obliczeń dla przekładni pasowych z pasem płaskim obowiązują dla przekładni z pasem klinowym. Drobne różnice sprowadzają się do:   kąt opasania α na małym kole przyjmuje się już powyżej 70° (dla pasów płaskich...

Przekładnie pasowe z pasem klinowym

Przekładnie pasowe z pasem klinowym Najprostsza przekładnia z pasem klinowym – dwa koła rowkowe opasane pasem klinowym W porównaniu do pasa płaskiego, pas klinowy ma większą przyczepność do koła, co pozwala zmniejszyć kąt opasania do 70°, a zatem: zwiększyć...

Technologia Spawania: Wszystko o spoinach i technikach spawania MIG TIG MAG

Podstawowe informacje o spawaniu   Rodzaje spawania Spawanie MIG/MAG Spawanie TIG Spawanie...

Technologia Śrub: Wszystko o projektowaniu połaczeń śrobowych

Czym jest śruba?  Główne cechy śruby. Wymiarowanie śruby – opis budowy śruby w rysunku...

Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Moment dokręcania śrub i inne obliczenia połączeń śrubowych

Wymagany moment dokręcania śrub   Tarcie w złączu śrubowym Prawa Tarcia Coulomba:  ...

Rodzaje śrub, nakrętek i podkładek

Rodzaje śrub   Rodzaje połączeń śrubowych   Dodatkowe rodzaje śrub   Śruba Rzymska...