Połączenia cierne – czopowo cylindryczne

Połączenie cierne, czopowe cylindryczne-wciskowe

– Połączenie oparte na wcisku jednego elementu w drugi oraz wykorzystanie odkształceń w zakresie sprężystości i wykorzystanie energii sprężystości elementów w celu wygenerowania docisku na powierzchni styku. Wcisk W jest różnicą średnicy zewnętrznej czopa dz1 i wewnętrznej średnicy piasty (oprawy) dz2.

 

złącze wciskowe

przed zmontowaniem

 

 

po zmontowaniu

 

 

 

Dzięki takiemu połączeniu ciernemu możliwe jest przenoszenie obciążeń zarówno wzdłużnych jak i skręcających

Istotnym parametrem jest wcisk  – określa różnicę między średnicą zewnętrzną czopa a średnicą wewnętrzną obudowy – piasty (oprawy)

 

W=dz1-dw2

Gdzie

W – wcisk

dz1 – średnica zewnętrzna czopa

dw2 – średnica wewnętrzna piasty

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Technologia Śrub: Wszystko o projektowaniu połaczeń śrobowych

Czym jest śruba?  Główne cechy śruby. Wymiarowanie śruby – opis budowy śruby w rysunku...

Podstawy wytrzymałości materiałów

Czym jest Wytrzymałość materiałówWytrzymałość materiałów -  to dziedzina nauki zajmująca się...

Rodzaje śrub, nakrętek i podkładek

Rodzaje śrub   Rodzaje połączeń śrubowych   Dodatkowe rodzaje śrub   Śruba Rzymska...

Obliczenia belek zginanych, skręcanych i ściskanych, rozkłady naprężeń w belkach, wyboczenie prętów

Schemat belki – obliczenia z objaśnieniami   Układy statycznie niewyznaczalne – równania i...

Moment dokręcania śrub i inne obliczenia połączeń śrubowych

Wymagany moment dokręcania śrub   Tarcie w złączu śrubowym Prawa Tarcia Coulomba:  ...

Wytrzymałość na rozciąganie, skręcanie, ścianie oraz zginanie

Wytrzymałość materiałów jest kluczowym aspektem w dziedzinie inżynierii, mającym zasadnicze...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Obliczanie spoin – metodyka i przykłady obliczania połączeń spawanych

Projektowanie połączeń spawanych – rozkład naprężeń   Warunki wytrzymałościowe spoin Tabela...

Spiętrzenie naprężeń

Spiętrzenie naprężeń – to lokalna koncentracja naprężeń materiału na przykład wokół otworu i...