Sprzęgła tarczowe

 

Zabezpieczamy się przed szybkim zużyciem, przyjmując:

MT Mmax = M · K

               Wartość K z tablicy 3.1 a wartość M z wzoru liczbowego.

Orientacyjne wartości współczynnika przeciążenia K dla

Ponieważ T zależy od Fw (T = Fw · m)

              

gdzie:

T – siła tarcia.

 

MT = Fw · m · 0,5Dm                         [I]

gdzie:

  Dmśrednia średnica tarcia;

  Fw – siła docisku.

Rys.3.28 Sprzęgło cierne tarczowe włączane mechanicznie firmy Ortlinghaus: 1 – tarcza cierna, 2 – tarcza dociskowa, 3 – piasta, 4 – dźwignia, 5 – pierścień dociskowy, 6 – tarcza zabierakowa

Wymiary tarcz przyjmujemy wg zaleceń:

Sprzęgła tarczowe:

Dm = (4 ÷6)d

Sprzęgła wielopłytkowe:

Dm = (2 ÷ 4)d

Sprzęgła stożkowe:

Dm = (3 ÷ 10)d

 

gdzie:

d – średnica wału pod sprzęgło

Wartość nacisków powierzchniowych:

Oznaczamy szerokość powierzchni ciernej jako b a pole powierzchni styku tarcz jako S:

 

Podstawiając zależność [I] i [IV] do wzoru [III] otrzymujemy warunek na naciski powierzchniowe:

ko – z tablicy 3.2

Charakterystyka materiałów ciernych:

Uwaga: zwiększenie żywotności sprzęgieł, uzyskujemy zmniejszając ko, (szczególnie przy dużych n), dla sprzęgieł rzadko włączanych – wyższe wartości.

 

Zapewnić prawidłowy rozkład nacisków możemy poprzez przyjęcie:

b = (0,15÷0,3)Dmsprzęgła tarczowe + sztywna konstrukcja tarczy.

b = (0,1 ÷ 0,25)Dm – sprzęgła wielopłytkowe + sztywna konstrukcja tarczy.

W sprzęgłach ciernych może ulec zamianie na ciepło do 50 % energii. Zapobiegamy temu przyjmując:

MT  ≥Mmax

               Nagrzewanie sprzęgieł zależy od:

  • przewodności cieplnej materiałów ciernych;
  • powierzchni odprowadzania ciepła;
  • liczby włączeń (na godzine).

W obliczeniach uwzględniamy, że jednostkowa praca tarcia  = const) jest proporcjonalna do (p·v). Wartość v wyznaczamy na Dm.

Ponieważ od jednostkowej pracy tarcia zależy ilość ciepła wyzwalającego się na jednostce powierzchni sprzęgła, możemy napisać warunek na rozgrzewanie:

(p ·v)rzecz (p · v)dop [MN/(m·s)]         

(p · v)dop – wg zaleceń

 

Sprzęgło cierne wielopłytkowe

 

               Tok obliczeń jest taki sam jak przy obliczaniu sprzęgieł tarczowych, ale uwzględniamy większą liczbę powierzchni ciernych. Jeżeli ilość płytek wynosi i, to ilość powierzchni ciernych i – 1.

 (p · v)dop 2 ÷4 razy mniejsze

 

 Rys.3.29 Sprzęgło cierne wielopłytkowe z włączaniem mechanicznym produkcji FUMO: 1 – człon sprzęgła (tuleja), 2 – człon sprzęgła (zabierak), 3 – dźwignia, 4 – pierścień włączający, 5 – nakrętka regulacyjna, 6 – płytka zewnętrzna, 7 – płytka wewnętrzna, 8 – płytka dociskowa

Rys.3.30 Ogólny widok sprzęgła wielopłytkowego firmy Ortlinghaus

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Sprzęgło samoczynne

Sprzęgła samoczynne   Sprzęgła samoczynne – umożliwiają łączenie lub rozłączanie wału bez obsługi. Najczęściej wykorzystujemy siłę bezwładności, zmianę kierunku ruchu obrotowego na zmianę Mo: Dzielimy je na: odśrodkowe; jednokierunkowe; bezpieczeństwa...

Mechanizm przełączania sprzęgieł

Mechanizm przełączania sprzęgieł   Rys.3.33 Mechanizm przełączania sprzęgieł                  Sprzęgła sterowane wymagają stosowania mechanizmów służących do włączania i wyłączania, a w przypadku sprzęgieł ciernych do wywierania siły docisku Fw,...

Sprzęgło cierne stożkowe

Sprzęgło cierne stożkowe                  Rys.3.31 Sprzęgło cierne stożkowe Zaleta – możliwość uzyskania MT jak w sprzęgle tarczowym przy mniejszej Fw Do obliczeń wprowadzamy siłę Fn wywołującą tarcie:   gdzie: Fn – siła nacisku Siła tarcia na...

Sprzęgła sterowalne

Sprzęgła sterowane   Sprzęgła sterowane – są to sprzęgła wyposażone w urządzenia za pomocą, których można dokonywać łączenia i rozłączania napędu przenoszącego Mo.   Sprzęgła sterowane dzielimy na:   sprzęgła przełączalne synchroniczne (kształtowe); sprzęgła...

Sprzęgła zębate, przegubowe

Sprzęgła zębate, przegubowe   Sprzęgła zębate – dwie tarcze, jedna z uzębieniem zewnętrznym a druga z wewnętrznym.                                         Podobnie jak w sprzęgłach kłowych zębom nadaje się kształty ułatwiające włączanie.   Różnice prędkości...

Sprzęgła samonastawne

Sprzęgła samonastawne Sprzęgła samonastawne – umożliwiają niewielkie zmiany względnego położenia osi i wałów. Zmiany te mogą mieć charakter trwały lub wolno zmieniający się w czasie. Przemieszczenia względne wałów mogą być:   poprzeczne; wzdłużne; kątowe...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Gwinty: Kompleksowy Przewodnik – Od Opisu po Tolerancje

Wprowadzenie do gwintów. Znaczenie gwintów w inżynierii. Wytrzymałość i bezpieczeństwo zapewniane...

Moment dokręcania śrub i inne obliczenia połączeń śrubowych

Wymagany moment dokręcania śrub   Tarcie w złączu śrubowym Prawa Tarcia Coulomba:  ...

Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Obliczanie spoin – metodyka i przykłady obliczania połączeń spawanych

Projektowanie połączeń spawanych – rozkład naprężeń   Warunki wytrzymałościowe spoin Tabela...

Technologia Śrub: Wszystko o projektowaniu połaczeń śrobowych

Czym jest śruba?  Główne cechy śruby. Wymiarowanie śruby – opis budowy śruby w rysunku...