Zasady projektowania wału

1. Funkcja wału – co jest na nim obsadzone i w którym miejscu

Wyznaczenie średnic wału w miejscach charakterystycznych

Wyznaczenie teoretycznego zarysu wału

2. Obrys wstępny wału na zarysie teoretycznym

Określenie czopów ( wejść osadzenia kół, łożysk itp.) w celu poprawy wytrzymałości zmęczeniowej

Zaleca się aby skok sąsiednich średnic spełniał warunek D/d ≤ 1,2

3. Podstawowe wymiarowanie wału

4. Ustalenia szczegółowe

 • Dokładność wykonania pasowań
 • Promienie zaokrągleń
 • Znormalizowanie rowków, podcięć gniazd gwintów
 • Chropowatości powierzchni
 • Tolerancje kształtu i położenia
 • Ustalenie obróbki cieplno-chemicznej

5. Zapewnienie współpracy wału z innymi elementami maszyny

  Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
  aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

  Może cię interesować także

  Wały wykorbione- Dodatki

    Wały wykorbione   Wał wykorbiony jednolity z sześciocylindrowego silnika spalinowego , widoczne (linia przerywana) kanały olejowe( tamtędy krąży olej w silniku w celu chłodzenia).  Fragment wału maszyny parowej ML8a, składany  Dodatkowo wał można...

  Kształtowanie wałów i osi – Dodatki

  Kształtowanie wałów i osi Odsadzenia wałów   Odpowiednie dobranie wymiarów     zbyt bliskie usadowienie wpustu powoduje spiętrzenie naprężeń między ujściem czopa a karbem na wpuście. Należy unikać.   Osadzenia piast w celu redukcji naprężeń...

  Drgania wału

  Drgania wału Drgania (oscylacje) – procesy, w trakcie których pewne wielkości fizyczne na przemian rosną i maleją w czasie. Każdy element posiada sztywność, która przy wychyleniu (dodaniu energii do układu) generuje siłę reakcyjną, dla której czas reakcji osiąga pewną...

  Wytrzymałość zmęczeniowa wału

  Wytrzymałość zmęczeniowa wału   Współczynnik spiętrzenia naprężeń:Określa stosunek wytrzymałości znormalizowanej próbki gładkiej do wytrzymałości obliczanego elementu o określonych wymiarach i kształcie, o tym samym materiale. W przypadku nagłej zaminy geometrii...

  Projektowanie wału ze względu na kryterium sztywności

   Projektowanie wału ze względu na kryterium sztywności Obliczenia sztywności wałów poprzecznej – giętej Maszyny w których sztywność wału jest ważniejsza niż wytrzymałość: wrzeciona obrabiarek przekładnie zębate długie wały przenoszące obciążenia na inne elementy –np....

  Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji jednolitej

    Obliczenia konstrukcji jednolitychTreść : Wspornik traktowany jako metalowy blok...

  Wytrzymałość na rozciąganie, skręcanie, ścianie oraz zginanie

  Wytrzymałość materiałów jest kluczowym aspektem w dziedzinie inżynierii, mającym zasadnicze...

  Moduł Younga i statyczna próba rozciągania

  Związki konstytutywne  Elementy teorii sprężystości Granica proporcjonalności RH Rsp – granica...

  Obliczenia belek zginanych, skręcanych i ściskanych, rozkłady naprężeń w belkach, wyboczenie prętów

  Schemat belki – obliczenia z objaśnieniami   Układy statycznie niewyznaczalne – równania i...