Montaż łożysk

Aby poprawnie przeprowadzić montaż łożysk, konieczne jest zachowanie wysokiej czystości łożyska oraz wału/osi na którym będzie ono montowane. Wysoka czystość może być zapewniona przez:

– przemycie łożyska rozpuszczalnikiem smaru ( takim aby nie powodował korozji łożyska).  suszenie

– wytarcie mniej odpowiedzialnych łożysk delikatną szmatką

Montaż łożysk może odbywać się przez

– Wsunięcie łożyska na wał. Prosty montaż, należy zapewnić równomierne rozłożenie sił na pierscieniu łożyska (za pomocą specjalnej praski lub tulejki). Nie należy wbijać łożyska młotkiem i punktakiem, gdyż taka metoda powoduje ukosowanie łożyska na wale).

– Nałożenie rozgrzanego do około 70-80°C łożyska (rozszerzone termicznie łożysko) na chłodny wał o temperaturze pokojowej ~20°C. Montaż stosowany dla uzyskania wysokiego wcisku.

– Nakładanie łożyska z otworem stożkowym – polega na osadzeniu łożyska na wale i dociśnięciu pierścienia drugiego z siłą zapewniającą pracę łożyska.

Osadzanie łożysk

Każde łożysko musi być ustalone (zabezpieczone przed osiowym przesunięciem) w stosunku do tego elementu w którym jest ciasno pasowane – samo ciasne pasowanie nie wystarczy

Stosuje się

– pierścienie osadcze sprężynujące  (Z – zewnętrzne)

– podkładka z otworami ze śrubami – znormalizowane

– nakrętka łożyskowa (np.KM) + podkładka zębata (np. MB) zabezpiecza przed odkręceniem – znormalizowane.

-specjalna podkładka zabezpieczająca do lożysk z uszczelnieniem (np. osadzenia łżyska z otworem stożkowym.

 

Każde łożysko ustalające musi być ustalone w szczególności w stosunku do elementu z którym jest ciasno pasowane

Pierścień osadczy sprężynujący wewnętrzny (W)

Pierścień osadczy + łożysko z rowkiem

Osadzanie łożysk swobodnych

Każde łożysko swobodne musi mieć swobodę ruchu osiowego w obie strony w stosunku do elementu w którym jest luźno pasowane

Osadzanie łożysk z otworami stożkowymi – bezpośrednio za pomocą tulei

Osadzenie łożyska na czopie wału oraz w oprawie.

Wał ustalony w jednym łożysku.

Wał ustalony w dwóch łożyskach.

Docisk pierścieniowy zewnętrzny przy pomocy nakrętki okrągłej, przeciętej i zaciskanej wkrętami.

Mocowanie łożyska w połączeniu z mocowaniem kół zębatych na wale.

Łożyska oddzielone tuleją odległościową.

Łożyskowanie wrzeciona szlifierki.

Łożyskowanie wała na łożyskach stożkowo rolkowych z regulacją na wałku.

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Trwałość łożysk – Projektowanie łożysk

Trwałość łożysk Trwałość łożysk tocznych dla n>10 obr/min Dla łożyska prawidłowo zabudowanego, uszczelnionego węzła łożyskowego, o jego zniszczeniu decydują procesy zmęczeniowe. Dobór łożyska oparty jest na kryterium wytrzymałościowym zmęczeniowym.   ...

Stosowanie łożysk tocznych – Dodatki do łożysk

Stosowanie łożysk tocznych   W doborze łożysk największą rolę odgrywają: - wartość kierunek i charakter obciążenia - prędkość obrotowa - wymagania dokładności biegu i sztywność łożyska - wolna przestrzeń do dyspozycji - współosiowość gniazda i czopa - warunki montażu...

Napięcie wstępne łożysk – Projektowanie łożysk

Napięcia wstępne łożysk Napięcie wstępne/zacisk wstępny łożysk – jest to generowanie siły w celu obciążenia wszystkich elementów tocznych na całym obwodzie łożyska. Stosowane głównie w przypadku łożysk skośnych. W przeciwnym wypadku pierścień wewnętrzny wysuwa się z...

Dobór wymiarów łożysk – Projektowanie łożysk

Dobór wymiarów łożysk Zakłada się wymaganą trwałość – np. godzinową dla łożyska Dobiera się typ łożyska Wymaga się obciążeń zastępczych – dla założonego Lh, wyznacza się wymaganą nośność łożyska C/C0 Dla obliczonej C/C0, oraz dla wyznaczonej średnicy czopa pod...

Prędkość graniczna łożyska – Projektowanie łożysk

 Prędkość graniczna łożysk ηgr -  prędkość graniczna łożysk tocznych  - podana w katalogu – maksymalna prędkość obrotowa, zazwyczaj wyrażona w ilości obrotów na minutę parametr dobierany do smarowania smarem plastycznym lub olejem. Możliwe sposoby podwyższenia...

Zabudowa łożysk – Projektowanie łożysk

Zabudowa łożysk oraz luz roboczy Odpowiedni luz roboczy (tym samym odpowiednie obciążenie łożyska) w łożysku zapewnia: Właściwe rozłożenie obciążeń na elementy toczne Brak poślizgu na nośnych elementach tocznych Brak pełzania pierścieni pod wpływem ruchomego...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Obliczanie spoin – metodyka i przykłady obliczania połączeń spawanych

Projektowanie połączeń spawanych – rozkład naprężeń   Warunki wytrzymałościowe spoin Tabela...

Technologia Spawania: Wszystko o spoinach i technikach spawania MIG TIG MAG

Podstawowe informacje o spawaniu   Rodzaje spawania Spawanie MIG/MAG Spawanie TIG Spawanie...