Dobór wymiarów łożysk

 1. Zakłada się wymaganą trwałość – np. godzinową dla łożyska
 2. Dobiera się typ łożyska
 3. Wymaga się obciążeń zastępczych – dla założonego Lh, wyznacza się wymaganą nośność łożyska C/C0
 4. Dla obliczonej C/C0, oraz dla wyznaczonej średnicy czopa pod łożyska, dobiera się łożysko o satysfakcjonujących wymiarachUproszczony sposób oceny oporów ruchu łożyska tocznego, pod warunkiem, że obciążenie zastępcze P ≈ 0,1C , zapewnia dobre warunki smarowania oraz warunki normalnej pracy.

  Istnieją dokładniejsze sposoby wyznaczania oporów w łożyskach uwzględniające np.

  – tarcie ślizgowe elementów tocznych  względem bieżni łożyska

  – tarcie toczne elementów tocznych łożyska po bieżni łożyska

  – tarcie w uszczelnieniach

  – straty związane z poślizgiem

  – obory mieszania środka smarnego

Wartości współczynników fh i Lh dla łożysk stosowanych w budowie maszyn

Rodzaj maszyny fh Lh
Przyrządy i aparatury rzadko używane np aparaty pokazowe, mechanizmy drzwi przesuwnych 1 500
Silniki lotnicze 1 – 1,5 500 – 2000
Maszyny o krótkich okresach pracy, pracujące niestale np narzędzia ręczne, maszyny rolnicze 2 – 2,5 4000 – 8000
Maszyny pracujące niestale z dużą koniecznością niezawodności pracy np. przenośniki, dźwigi, maszyny pomocnicze w siłowniach. 2,5 – 3 8000 – 14000
Maszyny do pracy 8h/dobę np. silniki elektryczne stałe, przekładnie zębate 3 – 3,5 14000 – 20000
Maszyny do pracy 8h/ dobę w pełni wyzyskane np. obrabiarki do metali, dźwignice pracujące nieprzerwanie 3,5 – 4 20000 – 30000
Maszyny do pracy ciągłej (24h/dobę): sprężarki, pompy, wyciągni kopalniane, silniki elektryczne stałe 4,5 – 5 50000 – 60000
Maszyny o pracy ciągłej (24h/dobę) o wymaganym wysokim stopniu pewności: siłowniane pompy kopalniane, maszyny miejskich stacji pomp, maszyny o nieprzerwanej pracy na statkach handlowych 6 – 7 100000 – 200000

 

 

Zastosowanie do kół pojazdów  fn” Ls” [mln obr]

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe

Wagony motorowe

Wagony towarowe w zwykłym ruchu

Trolejbus w ruchu ulicznym

Wagony osobowe w ruchu dalekobieżnym

3,7

4,6

6,7

7,7

8

10

50

100

300

180-300

500

1000

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Trwałość łożysk – Projektowanie łożysk

Trwałość łożysk Trwałość łożysk tocznych dla n>10 obr/min Dla łożyska prawidłowo zabudowanego, uszczelnionego węzła łożyskowego, o jego zniszczeniu decydują procesy zmęczeniowe. Dobór łożyska oparty jest na kryterium wytrzymałościowym zmęczeniowym.   ...

Stosowanie łożysk tocznych – Dodatki do łożysk

Stosowanie łożysk tocznych   W doborze łożysk największą rolę odgrywają: - wartość kierunek i charakter obciążenia - prędkość obrotowa - wymagania dokładności biegu i sztywność łożyska - wolna przestrzeń do dyspozycji - współosiowość gniazda i czopa - warunki montażu...

Napięcie wstępne łożysk – Projektowanie łożysk

Napięcia wstępne łożysk Napięcie wstępne/zacisk wstępny łożysk – jest to generowanie siły w celu obciążenia wszystkich elementów tocznych na całym obwodzie łożyska. Stosowane głównie w przypadku łożysk skośnych. W przeciwnym wypadku pierścień wewnętrzny wysuwa się z...

Prędkość graniczna łożyska – Projektowanie łożysk

 Prędkość graniczna łożysk ηgr -  prędkość graniczna łożysk tocznych  - podana w katalogu – maksymalna prędkość obrotowa, zazwyczaj wyrażona w ilości obrotów na minutę parametr dobierany do smarowania smarem plastycznym lub olejem. Możliwe sposoby podwyższenia...

Zabudowa łożysk – Projektowanie łożysk

Zabudowa łożysk oraz luz roboczy Odpowiedni luz roboczy (tym samym odpowiednie obciążenie łożyska) w łożysku zapewnia: Właściwe rozłożenie obciążeń na elementy toczne Brak poślizgu na nośnych elementach tocznych Brak pełzania pierścieni pod wpływem ruchomego...

Projektowanie łożysk skośnych – Projektowanie łożysk

Projektowanie łożysk skośnych Wpływ napięcia wstępnego zacisku Qw na rozkład obciążenia na poszczególne kulki łożyska skośnego. Wymagane obciążenie łożyska skośnego dobiera się tak aby pod wpływem obciążenia łożyska silą promieniową Fr (R) zapobiec zsunięcia się...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości – Spoina Skręcana

  Obliczenia Spoiny Skręcanej i ZginanejTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Technologia Spawania: Wszystko o spoinach i technikach spawania MIG TIG MAG

Podstawowe informacje o spawaniu   Rodzaje spawania Spawanie MIG/MAG Spawanie TIG Spawanie...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja...

Obliczanie spoin – metodyka i przykłady obliczania połączeń spawanych

Projektowanie połączeń spawanych – rozkład naprężeń   Warunki wytrzymałościowe spoin Tabela...